در حال نمایش 6 نتیجه

پد پولیش زبر 150 میلی متری SRS در رنگ آبی

پد پولیش زبر 150 میلی متری SRS در رنگ آبی مدل O18025150B مخصوص دستگاه های اوربیتال و صفحه پلیت 6 اینچی( 150 میلی متر)

پد پولیش نرم آنتی هالوگرام 125 میلی متری SRS در رنگ زرد

پد پولیش نرم آنتی هالوگرام 125 میلی متری SRS در رنگ زرد مدل O15025125Y مخصوص دستگاه های اوربیتال و صفحه پلیت 5 اینچی (125 میلی متر)،

پد پولیش متوسط 125 میلی متری SRS در رنگ نارنجی

پد پولیش متوسط 125 میلی متری SRS در رنگ نارنجی مدل O15025125O مخصوص دستگاه های اوربیتال و صفحه پلیت 5 اینچی (125 میلی متر)،

پد پولیش متوسط و تک مرحله ای 125 میلی متری SRS زرشکی

پد پولیش متوسط و تکمرحله ای 125 میلی متری SRS در رنگ زرشکی مدل O15025125R مخصوص دستگاه های اوربیتال و صفحه پلیت 5 اینچی (125 میلی متر)،

پد پولیش نیمه زبر 125 میلی متری SRS در رنگ سبز

پد پولیش نیمه زبر 125 میلی متری SRS در رنگ سبز مدل O15025125G مخصوص دستگاه های اوربیتال و صفحه پلیت 5 اینچی (125 میلی متر)،

پد پولیش زبر 125 میلی متری SRS در رنگ آبی

پد پولیش زبر 125 میلی متری SRS در رنگ آبی مدل O15025125B مخصوص دستگاه های اوربیتال و صفحه پلیت 5 اینچی (125 میلی متر)،