نمایش دادن همه 2 نتیجه

نانو سرامیک آبگریز و براق کننده بدنه خودرو شیلد SHEILD 9H

Specification: Type: Car liquid ceramic coat Material: Polysiloxane and other Nano materials etc Hardness: 9H hardness Durability: 3-5 years Coating

نانو سرامیک آبگریز و براق کننده بدنه خودرو شیلد SHEILD 9H

Specification: Type: Car liquid ceramic coat Material: Polysiloxane and other Nano materials etc Hardness: 9H hardness Durability: 3-5 years Coating