در حال نمایش 3 نتیجه

محلول الکلی ۷۰ درصد ضدعفونی کننده دست و سطوح ۲۰ لیتری

تومان0
 • دارای اثر سریع و ماندگار ضدمیکروبی
 • اثر طولانی مدت و ماندگار
 • کاهش شمارگان میکروبی تا بیش از ۹۸%
 • محافظ و ترمیم کننده پوست
 • دارای مواد خوشبو کننده و نرم کننده پوست دست
 • کاربرد آسان بدون نیاز به آب
 

اسپری ضدعفونی الکل ۷۰ درصد ۵۰۰ میل

 • دارای اثر سریع و ماندگار ضدمیکروبی
 • اثر طولانی مدت و ماندگار
 • کاهش شمارگان میکروبی تا بیش از ۹۸%
 • محافظ و ترمیم کننده پوست
 • دارای مواد خوشبو کننده و نرم کننده پوست دست
 • کاربرد آسان بدون نیاز به آب
 

محلول الکلی ۷۰ درصد ضدعفونی کننده دست و سطوح ۲۰ لیتری

تومان0
 • دارای اثر سریع و ماندگار ضدمیکروبی
 • اثر طولانی مدت و ماندگار
 • کاهش شمارگان میکروبی تا بیش از ۹۸%
 • محافظ و ترمیم کننده پوست
 • دارای مواد خوشبو کننده و نرم کننده پوست دست
 • کاربرد آسان بدون نیاز به آب