نمایش 1–8 از 18 نتیجه

پد پولیش متوسط روتاری 135 میلی متری نارنجی

پد پولیش متوسط روتاری 135 میلی متری SRS در رنگ نارنجی مدل  R13525125O  مخصوص دستگاه پولیش روتاری با صفحه پلیت 5 اینچی (125میلی متر)،

پد پولیش متوسط روتاری 160 میلی متری نارنجی

پد پولیش متوسط روتاری 160 میلی متری SRS در رنگ نارنجی مدل  R16025150O  مخصوص دستگاه پولیش روتاری با صفحه پلیت 6 اینچی (150میلی متر).  

پد پولیش تک مرحله روتاری 135 میلی متری زرشکی

پد پولیش تکمرحله روتاری 135 میلی متری SRS در رنگ زرشکی مدل R13525125R مخصوص دستگاه پولیش روتاری با صفحه پلیت 5 اینچی (125میلی متر)،  

پد پولیش نرم آنتی هالوگرام روتاری 160 میلی متری رنگ زرد

پد پولیش نرم آنتی هالوگرام روتاری 160 میلی متری SRS در رنگ زرد مدل R16025150Y مخصوص دستگاه پولیش روتاری با صفحه پلیت 6 اینچی (150میلی متر)،

پد پولیش تکمرحله روتاری 160 میلی متری رنگ زرشکی

پد پولیش تکمرحله روتاری 160 میلی متری SRS در رنگ زرشکی مدل  R16025150R  مخصوص دستگاه پولیش روتاری با صفحه پلیت 6 اینچی (150میلی متر).

پد پولیش نرم آنتی هالوگرام روتاری 135 میلی متری زرد

پد پولیش نرم آنتی هالوگرام روتاری 135 میلی متری SRS در رنگ زرد مدل R13525125Y مخصوص دستگاه پولیش روتاری با صفحه پلیت 5 اینچی (125میلی متر)،

پد پولیش زبر روتاری 160 میلی متری SRS در رنگ سبز

پد پولیش زبر روتاری 160 میلی متری SRS در رنگ سبز مدل  R16025150G  مخصوص دستگاه پولیش روتاری با صفحه پلیت 6 اینچی (150میلی متر)،