در حال نمایش یک نتیجه

رنگ عایق استخری نانو ضدجلبک زیست محیطی ۲5 کیلو

تومان0
رنگ آمیزی و حفاظت سطح بتن و سیمان برای جلوگیری از نفوذ آب و ایجاد حفاظ مناسب برای جلوگیری از رشدخزه و  جلبک و میکروارگانیسمهای زنده که به سطوح استخر چسبیده و رشد میکنند و ضمن تغذیه اکسیژن آب موجب بدبو شدن و گندیدگی آب استخر میگردد.   شرایط اجرا: حتما زیرکار باید سیمان باشد روی رنگ کهنه یا جدید قابل اجرا نیست اگر زیرکار استخر شفته ریزی شده ، قابل اجرا نیست (فقط بتن) عمر مفید ۵ سال